AVM-logo

ANBI

Amsterdam Vervoer Museum is door de Belastingdienst erkend als Culturele ANBI. U kunt daardoor periodieke giften aan AVM doen die u voor 125% kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting volgens de ANBI-regeling van de Belastingdienst.

U vindt ons bankrekeningnummer onder Contact.

ANBI-gegevens

In overeenstemming met de voorschriften van de Belastingdienst vermelden wij hier de volgende gegevens over onze organisatie.

Balans (ANBI), eind december 2016


Activa


Tramrijtuigen € 1
Geldmiddelen € 66.077
Toezegging beheer collectie € 75.000
Toezeggingen voor restauraties € 15.000
Overige vorderingen € 617


Totaal € 156.695


Passiva


Beheerfonds beheer collectie € 60.000


Restauratiefondsen € 72.876


Kortlopende schulden € 7.769
Eigen vermogen € 16.050


Totaal € 156.695

Achtergrond: GVB 602 (foto: EMA)