Verzonden per e-mail

Subject: Voortgangsbericht en planning voor komende 6 tot 8 weken
From: "St. Beheer Collectie Amsterdam Vervoer Museum"
Date: 9-8-2014 14:35
To: (geadresseerden)

Aan: de stakeholders van de collectiebeheerstichting Amsterdam Vervoer Museum
Van: het voorlopig bestuur van de Stichting Beheer Collectie Amsterdam Vervoer Museum


Beste stakeholders,

Begin juni jl. spraken wij met elkaar. Openhartige gesprekken, met wat ons betreft een positieve lading. Sindsdien heeft u weinig van ons gehoord, maar er valt wel iets te melden.

Hieronder kort en puntsgewijs de belangrijkste zaken waaraan wordt gewerkt, of die op korte termijn uw en onze aandacht vragen:

· Uw opmerkingen uit de eerste ronde van het stakeholdersoverleg zijn geïnventariseerd, waar nodig omgezet in bestuursbesluiten en inmiddels doorgevoerd in de statuten door Notaris Meijer;

· In het Plan van Aanpak moeten de opmerkingen nog worden verwerkt. Dat gebeurt in week 38 (medio sept.), zodat het bestuur daarop in week 39 kan reageren, waarna het bijgewerkte plan naar u zal worden verstuurd.

· Inmiddels zijn er bijeenkomsten geweest bij EMA/RETM, met de projectleider “Havenstraat”, waarbij verschillende van u aanwezig waren. Het was een inventarisatie van mogelijke knelpunten in het bouwproject. Tevens is daarin aangegeven dat men vanuit het project juist rekening wil houden met de aanwezigheid van de museumtram, als versterkend element in de nieuwe woonomgeving (ca. 550 woningen, in 4 bouwfasen).

· Aansluitend is er vanwege de annexe stallingsproblematiek in Wervershoof, maar ook de in het project verdwijnende stallingscapaciteit aan de Karperweg, specifiek over het element stalling twee maal vanuit onze stichting met de projectleiding Havenstraat overlegd.

· Op dit moment verlopen sommige processen trager vanwege vakantie-absenties.

· Wij sturen u in de vierde week van september een volgende nieuwsbrief en alle aangepaste stukken. Wij zullen u dan tevens uitnodigen voor een tweede gespreksronde, te houden op woensdag 15 oktober. We stellen ons de volgende planning voor: 11:00 gesprek met TS en Stichting Tramwerk gezamenlijk; 12:30 gesprek met EMA en RETM gezamenlijk; 14:00 gesprek met bestuur MOVE; 15:30 gesprek met Stichting BRAM. Enkele andere individuele stakeholders zullen worden uitgenodigd voor een gesprek op 21 oktober.

. Tenslotte is u wellicht opgevallen dat opmerkingen van sommigen uwer hebben geleid tot een aanpassing van de wat omslachtige naam van de stichting. Het wordt nu Stichting beheer collectie Amsterdam Vervoer Museum.

Vertrouwende u hiermee van dienst te zijn geweest, verblijven wij,
met vriendelijke groet,Karel Philippens Jr. (voorzitter voorlopig bestuur van de stichting beheer collectie Amsterdam Vervoer Museum)Tel. 06 18 721 366
kphilippensjunior@hetnet.nl